Visie

Personen in ELZ

Elke persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) in de ELZ kan zelf en/of met hulp zijn zorg en ondersteuningsproces vorm geven met wederzijds respect en aandacht voor de persoon en zijn context.

Zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn: professionelen – niet-professionelen

Goed ondersteunde en gevormde medewerkers denken en handelen samen met en rond de PZON in de ELZ doelstellingsgericht, kwaliteitsvol en met aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone.

WWOL-partners (wonen-werken-onderwijs-leven)

Er is een complementair samenwerkend netwerk dat vanuit ieders expertise elkaar versterkt om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Beleid: federale – Vlaamse overheid, regionale zorgzone, steden en gemeenten, buurt en wijk, individu

Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, partnerschap, en afstemming tussen verschillende niveaus, komen tot tijdige, werkbare, gedragen, duurzame oplossingen.

Signaalfunctie

Vanuit de samenwerkende partners binnen de eerstelijnszone worden gemeenschappelijke bezorgdheden en goede praktijkvoorbeelden bottom-up gecommuniceerd naar de verantwoordelijke beleidsvertegenwoordigers en omgekeerd worden belangrijke beleidsevoluties helder top-down gecommuniceerd naar alle partners.