Home

Op de platformvergadering van 18/06/2019 werd de Zorgraad goedgekeurd voor de Eerstelijnszone AMALO

Doelstelling van deze eerstelijnszones is om de samenwerking
tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer
kwalitatieve zorg te leveren. Dit project zal mee de weg
banen naar een brede uitrol van eerstelijnszones in
Vlaanderen

De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

Door deze hervorming willen we de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen.

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info vind je hier

De Eertselijnszone AMALO bestaat uit de gemeenten

Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk